» Matematik, Fizik, kimya biyoloji Edebiyat, tarih yıllık plan, lise ders günlük plan, fizik konu anlatımı, fizik oss test
Lang
Tema
                          
Anasayfan Yap Favorilerine Ekle E-Posta Tavsiye Et İletişim Forum Rss
   
   
   
Üyelik Kullanıcı Adı :  Şifre :  Hatırla :     Yeni Kayıt & Üye İşlemleri
 

 
 
» [ www.dersfizik.com Forum ] [ LİSE 1 ] [ MADDE VE ÖZELLİKLERİ ] 1 Kişi okuyor
profesor
[Yüzbaşı]MSN : Yazmami?
Yaş : 38
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 519
Giriş sayısı : 470
Puanı : 26
Konudan aldığı puan : 0
Puan verenler
Konuya Puan ver
Olgunluk                      Puan Ver
54%
Aktiflik
47%
Verimlilik
0%
 

Madde: Kimyanın konusunu madde oluşturur. Kütlesi ve hacmi olan yani doğada yer kaplayan her şeye madde denir.

MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

A) Kütle ve Ağırlık: Kütle bir cismin kapladığı madde miktarının bir ölçüsüdür. Kütle terazi ile ölçülür. Her maddenin bir kütlesi olduğundan iki maddeyi birbirinden ayırmada kütle kullanılmaz. Ağırlık ise bir kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Yer çekimi kuveti yöreden yöreye farklılık gösterir. Bu farklılığı gösterdiğinden madde miktarının ölçülmesinde yararlanılan bir özellik değildir.  

MADDELERİN SINIFLandIRILMASI

MADDE

         SAF (ARI) MADDELER                                             KARIŞIMLAR                      

Metaller Cu Fe Cr Ni Ag Au Zn Al     Soygazlar He Ne Ar Kr Xe Rn           Ametaller O H F Cl Br N C                   Bileşikler Organik İnorganik a)Asitler b)Bazlar c)Tuzlar d)Oksitler Homojen (Çözeltiler) 1. Katı-Sıvı  (Şekerli Su) 2. Sıvı-Sıvı (Alkollü Su) 3. Sıvı-Gaz (Gazoz)  4.Katı-Katı (Alaşımlar) 5. Gaz-Gaz (Hava)              Heterojen 1.Katı-Katı (Toprak) 2.Katı-Sıvı (Süspansiyon) (Tebeşir Tozu-Su Karışımı) 3.Sıvı-Sıvı (Emilsiyon) (Zeytinyağlı-Su)               

 

 

B) Karışım: İki veya daha çok maddenin biriri içerisinde ağırlık oranı olmasızın ve kimyasal özellikleri kaybetmeden dağlmasıyla oluşan yapılara karışım denir. Karışımlardan çözeltiler homojen yapı arzederken diğer karışımlar heterojendir. Karışımı oluştran maddeler karışımın içinde kendi özelliklerini korurlar. Bu nedenle karşımlar fiziksel yönemlerle   bileşenlerine   ayrılabilirler.Karışımlar biraz önce saydığıız bir çok nedenden dolayı sadece ve sadece fiziksel yollarla ayrılabilirler. 

C) Hacim: Bir maddenin uzayda kapladığı yerdir. Her maddenin bir hacmi olacağından maddeleri birbirinden ayrmada kullanılamaz.

*Maddenin yapısındaki değişimlerfiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılırlar.

1)Fiziksel değişme: Maddenin dış yapısıyla ilgili özelliklerine (renk, koku… vb ) fiziksel özellik bu özellikdeki değişmelere ise fiziksel değişme denir. Örneğin: Suyun donması

2) Kimyasal değişme: Bir maddenin iç yapısı ile ilgili özelliklerine kimyasal özellik, iç yapısında meydana gelen değişimlere ise kimyasal değişme denir.

- Çözücüyü uçurup çözüneni katı olarak çöktürmek “Kristallendirme”

- Kaynama noktaları arasındaki farktan yararlanılarak sıvı-sıvı çözeltiler bileşenlerinden ayrılırlar. “Ayrımsal damıtma”

- Emilsiyonlar ayırma hunisi ile yoğunluk farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılırlar.

- Süspansiynlar süzgeç kağıdından süzülerek bileşenlerine ayrılırlar.

- Tuz ve şeker gibi çözünürlüğü farklı olan karışımlar çözünürlük farkından yaralanılarak ayrıştırılırlar “ayrımsal kristallendirilme”

- Demirtozu ve odun karışımı mıknatıslama ile ayrılırlar.

Saf Madde: Yalnızca tek bileşeninden oluşan maddelerdir. Bileşik ve elementler saf maddelerdir. Saf maddelerin erime noktaları, kaynama noktaları, yoğunluk ve çözünürlükleri sabittir.

Metallerin özellikleri              Ametallerin özellikleri           Soygazları özellikleri

Yüzeyleri parlaktır. Civa hariç oda sıcaklığında katıdırlar. Isı ve elektrik akımını iletirler. Bileşiklerinde daima artı değerlik alırlar. Ametallerle iyonik bileik oluştururlar. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar, alaşım oluştururlar. Işlenip tel ve levha haline gelebilirler.    Yüzeyleri mat görünümündedir. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler. Isı ve elektriği iletemezler. Metallerle oluşturdukları bileşiklerde (-), kendi aralarında (+) veya (-) değerlik alabilirler. Tel ve levha haline gelemezler. Kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.             Kimyasal tepkime veremezler. Oda koşullarında gaz halinde bulunurlar. Serbest halde tek atomludurlar. Elektron boşluğu yada fazlalıkları yoktur.                                                                  

Alaşım: İki metalin yüksek sıcaklıkta eritilip karıştırılması ile oluşan yapılara denir.                                                            

 

Metaller yoğunluklarına göre ikiye ayrılırlar. Yoğunlukları 6’dan büyük olanlar ağır metalleri, küçük olanlar ise hafif metalleri oluştururlar. Alkalli ve toprak alkali metallerle aliminyum hafif metallerdir.

Element: Tek tür atomlardan oluşan maddelere element denir. Her elementin kendine özgü sembolleri vardır. En küçük yapı taşları atomlardır. Atomlar elementin tüm özelliklerini taşırlar. Elementler metal, ametal, yarım metal ve soy gaz diye sınıflandırılırlar. Yarı metaller, metal ve ametal arası özellik gösterirler.

Bileşikler: İki yada daha çok elementin belirli kütle oranlarında birleşmesi ile oluşan maddelere bileşik denir. Örneğin: CO2, H2O,CaCO3…

Özellikleri:

·                                  Saf ve homojen maddelerdir.

·                                  Kimyasal yolla oluşum yine kimyasal yolla bileşenlerine ayrılırlar.

·                                  Belirli formülleri vardır.

·                                  Erime ve kaynama noktaları sabit olup, belili yoğunluğa sahiptirler.

·                                  Elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır.

 

 

MADDENİN AYIRTEDİCİ ÖZELLİKLERİ

Bir maddeyi diğer maddelerden ayıran özelliklere ayırtedici özellik denir. Ayırt edici özellikler:

·                                  Yalnız o maddeye özellik olmalı

·                                  Madde miktarına bağlı olmamalıdır.

Hacim ve kütle madde miktarına bağlı olduğundan ayırtedici özellik değildirler.

1)        Yoğunluk (Özkütle)

Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine yoğunluk denir.

yoğunluk=kütle/hacim, d=m/v (gr/cm³,gr/lt)

Bir maddenin kütlesiyle hacmi doğru orantılı olarak değişir. Sabit şarlarda yoğunluk her üç fiziksel hal için de ayırtedici özelliktir. Katı ve sıvılarda sıcaklıkla azda olsa bir genleşme olacağından yoğunlukları sıcaklık artışıyla biraz düşer. Gazlarda, esnek bir kapta ısıtılan gazın hacmi büyük oranda artacağından yoğunluğu azalır. Kapalı bir kapta ısıtılan bir gazın yoğunluğu sıcaklık değişiminden etkilenmez. Çünkü hacim sabittir. Sabit sıcaklıkta basınç arttıça yoğunlukta artar çünkü basınç artışı hacim küçülmesine neden olur.

2)        Erime noktası

Sabit şartlarda bir maddenin sıvılaşmaya başadığı sıcaklığa erime noktası denir. Erime noktası, madde miktarına bağlı değildir ve katılar için ayıredici özelliktir. Bir maddenin erime ve donma noktaları birbirine eşittir. Isı kaynağı ve katı maddenin kütlesi erime noktasını değiştirmeyip erime süresini değiştirir.

 

 

3)        Kaynama noktası

Isıtılan sıvı moleküllerinin gaz haline geçmesinde buharlaşma, kaynamaya başladığı sacaklığa ise kaynama noktası denir. Sıvılar her ortamda buharlaşabilirler. Yoğunlaşma noktası ile kaynama noktası birbirine eşittir.

* Bir sıvının kaynama noktası, o sıvının buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklıktır.

Kaynama noktası sıvı miktarına bağlı değildir. Sıvılar için kaynama noktası, gazlar içinse yoğunlaşma noktası ayırtedici özelliktir. Kaynama noktası farklılığını tespit etmek için dış basıncın sabit alınması gerekir.

Sıvıların Buhar Basıncı

Bir sıvının buharının sıvı yüzeyine yapışmış olduğu basınca sıvı-buhar basıncı denir. Buhar basıncı ile ilgili bazı koşullar şöyledir.

·                                  Sıcaklık arttıkça buhar sasıncı artar.

·                                  Aynı ortamda buhar basıncı yüksek olan sıvıların buharlaşması koly olacağından kaynama noktaları düşük olur.

·                                  Buhar basıncı yüksak olan sıvı moleküllerinin moleküller arası çekim kuvvti zayıftır.

·                                  Bir sıvı içinde katı çözündüğünde buharlaşmayı azaltacağından buhar basıncınıda düşürür. Buhar basıncındaki düşme çözünen madde miktarıyla doğru orantılıdır.

4)        Genleşme

Isınan maddelerin yüzey veya hacimlerindeki artışa genleşme denir. Katı ve sıvıların genleşme katsayıları faklı olduğundan bu maddelerin genleşme miktarları ayırt edici özelliktir. Fakat gazların tümünde 1ºC artışı için genleşme 1/273 kat olduğundan genleşme gazlar için atıredici özellik değildir.

 

5)        Esneklik

Esneklik yalnızca katılar için ayırtedici bir özelliktir. Sıvı ve gazların esnekliği söz konusu değildir.

6)        Çözünürlük

Aynı şartlarda bir çözücünün birim hacminde çözünebilen maddenin maksimum miktarına o maddenin çözünürlüğü denir. Çözünürlük her üç hal için ayırtedici bir özelliktir.

MADDENİN FAZLARI

Madde; katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç ayrı halde bulunabilir. Buna maddenin fanzları denir.

·        Katı faz, maddenin en düzenliği halidir. Moleküller arası boşluklar ihmal edilecek kadar azdır. Enerjileri düşük olup kararlı yapı gösterirler belirli şekil ve hacimleri vardır.

·        Sıvı faz, katıya göre biraz daha düzensizdir. Moleküller hareketli olduğundan konuldukları kabın şeklini alırlar. Bu nedenle sıvıların belirli hacimleri olup şekilleri yoktur.

·        Gaz fazı, maddenin en düzensiz hali olup moleküller arası boşluk en çoktur. Enerjileri yüksek olup karasızdırlar. Gaz halindeki maddelerin belirli şekilleri olamadığı gibi belirli hacimleride yoktur. Gaz hacmi basınç ve sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.

Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek fiziksel halinin değişmesine hal değişimi denir.

Isı yayınlanır(Ekzotermik)

Süblümleşme

 

Erime                                       Kaynama

 

Katı                             Sıvı                                          Gaz     

Donma                           Yoğunlaşma              

 

Isı alınır(Endotermik)

Erime Isısı (Le): Bir katının 1 gramını aynı sıcaklıkta tamamen sıvı hale getirmek için gereken ısıya denir. Buzun erime ısısı 80 cal/gr’dır.

Buharlaşma ısısı(Lb): Bir sıvının 1 gramını aynı sıcaklıkta buhar haline dönüştürmek için gereken ısıya denir. Suyun buharlaşma ısısı 540 cal/gr’dır.

Isınma ısısı(Öz ısı, c): Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1ºC artırmak için gereken ısıya denir.

 
..........
30.10.2007 20:32:28
         
» Cevap crk7
crk7
[Yeni Asker]MSN : Yazmam??
Yaş : 27
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 1
Giriş sayısı : 2
Puanı : 0
Olgunluk
38%
Aktiflik
0%
Verimlilik
0%

bu da güsel ii iii
..
05.11.2007 21:55:52
         
» Cevap tasya
tasya
[Yeni Asker]MSN : Yazmam??
Yaş : 26
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 5
Giriş sayısı : 2
Puanı : 2
Olgunluk
37%
Aktiflik
0%
Verimlilik
0%

ılk once merhaba beyler ewt guzel bır paylasım elıne saglık bana yardımcı oldu sag ol dosttum
07.11.2007 23:25:09
         
» Cevap halitemreMUT
halitemreMUT
[Yeni Asker]MSN : Yazmam??
Yaş : 27
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 1
Giriş sayısı : 9
Puanı : 0
Olgunluk
38%
Aktiflik
0%
Verimlilik
0%

hoş bulduk
..
01.02.2008 12:12:54
         
» Cevap meLank0Linq
meLank0Linq
[Yeni Asker]MSN : Yazmamış
Yaş : 27
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 1
Giriş sayısı : 3
Puanı : 0
Olgunluk
38%
Aktiflik
0%
Verimlilik
0%

yaf bna mddE ve özeLLikLeri ile iLqLi probLemLer Laazımm ??  biri bna yarDımcı oLsun LtfEn... !!!
..
23.12.2008 18:17:49
         
» Cevap fuadinho
fuadinho
[Yeni Asker]MSN : Yazmamış
Yaş : 27
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 1
Giriş sayısı : 1
Puanı : 0
Olgunluk
38%
Aktiflik
0%
Verimlilik
0%

gzl bi site olmus....fizikten kaldım inş. yardımcı olur....
..
19.06.2009 11:16:52
         
» Cevap suheyb
suheyb
[Yeni Asker]MSN : Yazmamış
Yaş : 27
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 1
Giriş sayısı : 2
Puanı : 0
Olgunluk
38%
Aktiflik
0%
Verimlilik
0%

güzel bir site
..
19.12.2009 18:43:00
         
» Cevap emre2020
emre2020
[Yeni Asker]MSN : Yazmamış
Yaş : 27
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 1
Giriş sayısı : 1
Puanı : 0
Olgunluk
38%
Aktiflik
0%
Verimlilik
0%

güzel tşk
..
16.01.2010 10:10:16
         
» Cevap makineler
makineler
[Yeni Asker]MSN : Yazmamış
Yaş : 21
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 2
Giriş sayısı : 2
Puanı : 0
Olgunluk
30%
Aktiflik
0%
Verimlilik
0%

lise-1 fizik yeni müfredata göre yazılı soruları ve cevapları arıyorum yardımcı olmusunuz perşembe yazılım var
..

29.11.2010 09:22:21
         
» Cevap makineler
makineler
[Yeni Asker]MSN : Yazmamış
Yaş : 21
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 2
Giriş sayısı : 2
Puanı : 0
Olgunluk
30%
Aktiflik
0%
Verimlilik
0%

1 yazılılar
..

29.11.2010 09:23:23
         
[1]
                
» Forum istatistikleri
» Foruma Açılan son 5 konu
Açan
» Seviye Renkleri » Forum istatistikleri
» Nasreddin Hoca Fıkraları..
SerdarYildirim
» İki Oduncu..
SerdarYildirim
» Çakal Goro İle Sincap Meto..
SerdarYildirim
» Şampiyon Ördek..
SerdarYildirim
» Ücretsiz İdeal Kilo Hesaplama Aracı..
gamzegns34
#Genel Sorumlular
@Yöneticiler
*Bölüm Editörleri
+Forum Editörleri
! Sohbet Yöneticileri
» Forumdaki 7 Kategoride 30 Forum var
» Bu forumlara açılan 1612 Konuya 1316 Cevap yazıldı..
» Kadromuz : 7
» #hakan  » #admin  » #sebo  » +alp71  » +atakan_0696  » +baran  » +ossfizik 
» Kimler Bağlı : 0
 Bağlı üye yok..
» IP No : 54.167.230.68
» İyiki Doğdunuz : 11
» gozdemm » masiluzayli » tultan » hatonjoq » berrak » ercan20 » sebilx » g_skyinn » gokmen » choronic » irfan 
» Bugün Giren Üyeler : 0
www.dersfizik.com 2016
Website motorumuz © 2oo6-2oo7 ByCafer & Aspsitem tarafindan üretilip gelistirilmistir.
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi dersfizik.com@hotmail.com adresine yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır.