Fizikte kavram yanılgıları -2

Yazan : hakan


3. EYLEMSİZLİK

* Sabit hızla hareket eden cisimlere kuvvet etki eder.

* Hareket halindeki cisimlerin eylemsizliği vardır.

* Yerçekimsiz ortamda tüm cisimler aynı kuvvet uygulanarak hareket ettirilebilir.

* Hareket halindeki cisimlere etkiyen kuvvet kaldırıldığında cisim hızını azaltarak duracaktır.

* Eylemsizlik cisimleri hareket halinde tutan kuvvettir.

* Durmakta olan iki cisim aynı eylemsizlik değerine sahiptir.

* Hız mutlaktır ve gözlem çerçevesine göre değişmez.

 

4. NEWTON YASALARI

* Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisme etki eder.

* Newton hareket yasaları ile kinematik arasında hiç bir bağlantı yoktur.

* Newton’un üçüncü yasayına, bir cisme etki eden normal kuvvet daima cismin ağırlığına eşittir.

* Sadece İnsanlar ve hayvanlar kuvvet uygularken pasif durumdaki cansız varlıklar (masa, yer) kuvvet uygulamaz.

* Bir cisim hareket ettiğinde, ağır cisimler hafif cisimlere göre daha büyük itme uygular.

* El ile bir cisme uygulanan bir kuvvet cisim eli terk ettikten sonra da etki etmeye devam eder.

 

5. SÜRTÜNME KUVVETİ

* Sürtünme kuvveti, daima cismin hareket yönü ile zıt yönlü bir kuvvettir.

* Sürtünme kuvvetinin kaynağı yüzeylerin pürüzlülüğüdür.

* Sürtünme daima mekanik enerjiyi ısı enerjisine dönüştürür.

* Uçakların yavaşlamasının sebebi hava sürtünmesidir.

 

 

 

6. YERÇEKİMİ

* Ay serbest düşme hareketi yapmaz.

* Bir elmaya etkiyen kuvvetin kaynağı ike Ay’a etkiyen kuvvetin kaynağı farklıdır.

* Tüm düşen cisimlere etkiyen yerçekimi kuvvetin değeri aynıdır.

* Uzayda yerçekimi kuvveti yoktur.

* Atmosfer dışında yerçekimi kuvveti yoktur.

* Uzay aralarına etkiyen yer çekimi kuvveti yaklaşık sıfırdır.

* Yerçekimi kuvveti aynı anda sadece bir cisme etki eder.

* Ayın yörüngesinde dolanmasının sebebi yerçekimi kuvvetinin aya etkiyen merkezkaç kuvvet ile dengelenmiş olmasıdır.

* Ağırlıksızlık yerçekiminin olmaması demektir.

* Yerçekimi kuvvetinin kaynağı yerkürenin spin hareketi yapmasıdır.


Yazının Kaynağı : www.dersfizik.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=10740
2017-2018 yıllık plan, zümre Fizik, Matematik, Ede