Fizikte kavram yanılgıları -3

Yazan : hakan


7. ENERJİNİN KORUNUMU

* Enerji kullanılır, azalır veya tükenir.

* Hareket etmeyen hiç bir cisim enerjiye sahip değildir.

* Bir cisme etki eden kuvvet cisim hareket etmese de iş yapar.

* Enerji, bir türden diğer türe dönüşürken kaybolur.

* Yerçekimi potansiyel enerji potansiyel enerjinin tek türüdür.

* Bir cisim düşmeye bırakıldığında, yerçekimi potansiyel enerjinin tamamı aynı anda kinetik enerjiye dönüşür.

* Enerji bir kuvvettir.

 

8. MOMENTUMUN KORUNUMU

* Momentum vektörel bir büyüklük değildir.

* Momentumun korunumu sadece çarpışmalara uygulanır.

* Momentum kuvvet ile aynıdır.

* Yerçekimi olmaksızın hareket eden kütleler momentuma sahip değildir.

* Bir cismin kütle merkezi cismin içerisinde olmak zorundadır.

* Kütle merkezi ile ağırlık merkezi daima aynı noktadır.

* Hareket edemeyen cisimlerle olan çarpışmalarda momentum korunmaz.

* Momentum ile kinetik enerji aynıdır.

 

9. ÇEMBERSEL HAREKET

* Merkezkaç kuvvet gerçektir.

* Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin ivmesi sıfırdır. 

* Sabit süratle çembersel hareket yapan bir cismin ivmesi sıfırdır.

* Düzgün çembersel hareket yapan bir cisimin dengededir. 

* Düzgün çembersel hareket yapan bir cisme etkiyen net kuvvet sıfırdır. 

* Çembersel hareket yapan bir cisme etkiyen hareket doğrultusuna dik net kuvvet ortadan kalktığında cisim çembersel hareket yapmaya devam eder.

* Bir cisme etki eden her kuvvet dönmeye sebep olur.


Yazının Kaynağı : www.dersfizik.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=10741
2018-2019 yıllık plan, zümre Fizik, Matematik, Ede