Fizikte kavram yanılgıları -4

Yazan : hakan


10. AÇISAL MOMENTUM

* Bir cisme etki eden her kuvvet bir tork üretecektir.

* Bir doğru boyunca hareket eden cisimler açısal momentuma sahip olamaz.

* Tork, kuvvet ile aynıdır.

* Tork, kuvvet aynı yönlüdür.

* Açısal momentum vektörel bir büyüklük değildir.

* Açısal momentum ile çizgisel momentum aynı yöndedir.

 

11. KEPLER YASASI

* Gezegenler düzgün çembersel yörüngede dolanırlar.

* Yörüngede dolanan gezegenlerin hızı zamanla değişmez.

* Tüm gezgenler kendi yörüngelerinde aynı hızla hareket eder.

* Güneş, yörüngesel hareket yapan gezegenlerin üzerinden iş yapmaz.

* Gezegenlerin yörüngeleri kesinlikle aynı düzlemde yer alır.

* Güneş etrafında dolanan tüm gezegenler aynı periyotla döner.

* Gezegenlerin yörüngesel hareketi ile rotasyon hareketi aynıdır.

 

12. UZAYDA SEYAHAT

* Uzaygemileri bir gezegenden diğerine doğrusal bir yol boyunca seyahat eder.

* Bir gezegenden diğerine seyahat edecek olan uzaygemisi herhangi zamanda fırlatılabilir.

* Uzaygemilerinin hareketi Güneş’ten etkilenmez

* Dünyaya göre bağıl hareket Güneş’e göre bağıl hareket ile aynıdır.

* Jetler atmosfer dışında uçabilirler.

* Dünya etrafında dolanan uzay araçları Güneş’e göre sinüzoidal bir yörünge izlemez.

* Roketler hareketine zıt yönde itmek için bir ortama (hava) ihtiyaç duyar.

 


Yazının Kaynağı : www.dersfizik.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=10742
2018-2019 yıllık plan, zümre Fizik, Matematik, Ede