Fizikte kavram yanılgıları -5

Yazan : hakan


13. EĞRİ UZAY VE KARA DELİKLER

* Uzay mıutlak boşluktur.

* Kara delikler hacmen çok büyüktür.

* Işık daima doğrusal olarak yayılır.

* Kara delikler uzaktaki cisimlere kara delik haline gelmeden önceki yıldız halindeki durumuna göre daha büyük bir yerçekimi kuvveti uygular.

* Bir kütleçekim alanında yapılan gözlemler sabit ivme ile hareket eden sistemde yapılanlardan farklıdır.

* Boşluk sesi iletir..

* Eğer Güneş bir kara delik olsa idi, Dünya Güneş’in üzerine düşerdi.

 

14. ISI VE SICAKLIK

* Isı maddenin toplam enerjisidir.

* Isı iç enerji ile aynıdır.

* Maddeler ısıya sahip olur.

* Soğuk cismin sıcaklığı yoktur.

* Bir bardak sıcak çayın ısısı, bir bardak ılık çayın ısısından yüksektir (Olmayan ergi!).

* Denizden alınan bardak suyun ısısı, deniz suyunun ısısından küçüktür (Olmayan ergi!). 

* Denizden alınan bardak suyun sıcaklığı, deniz suyunun sıcaklığından küçüktür. 

* Enerji alan (veren) maddenin ısısı artar (azalır).

* Sıcaklık bir sistemdeki rastgele hareket eden moleküllerin ortalama kinetik enerjisidir.

* 40 °C sıcaklık, 20 °C sıcaklığın iki katıdır.

* Düşük sıcaklık için bir limit yoktur.

* Mutlak sıfır sıcaklığında cismin tüm taneciklerinin hareketi durur.

* Mutlak sıfır sıcaklığında bir cisim kütleye sahip değildir.

* Mutlak sıfır sıcaklığının altına inilebilir.

* Mutlak sıfır sıcaklığı deneysel olarak ulaşılan minium sıcaklık değeridir.

* Kazaklar insanları ısıtır.

* Soğuk akabilir.

* Isı ve sıcaklık aynı şeydir.

* Isı ve soğukluk sıvılar gibi akar.

* Soğuk bir kış günü, uzun süre dışarıda kalmış araç kapı kolunun (plastik) sıcaklığı, araç kaportasının (metal) sıcaklığından yüksektir.

* Saunada demir çivilerin sıcaklığı, ahşap döşemenin sıcaklığından yüksektir.

* Deri iyi bir termometredir.

 

Olmayan ergi!: Bu kavram yanılgıları aslında maddenin (çayın veya deniz suyunun) olmayan ısısı, varmış gibi bir algıya götürebilir. Çayın veya deniz suyunun yada başka bir maddenin ısısından bahsedilemeyeceğinden, olmayan ısılarının karşılaştırılması matematikteki olmayan ergi (Reductio ad absurdum) tekniğine benzetilebilir.

 


Yazının Kaynağı : www.dersfizik.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=10743
2018-2019 yıllık plan, zümre Fizik, Matematik, Ede