Fizikte kavram yanılgıları -6

Yazan : hakan


15. HARMONİK HAREKET

* Harmonik harekette titreşim periyodu genliğe bağlıdır.

* Geri çağrıcı kuvvet titreşimin her noktasında sabittir.

* Herhangi bir başlangıç açısı için, tüm sarkaçlar mükemmel bir basit harmonik hareket yapar. 

* Harmonik titreşiciler sonsuza kadar titreşir.

* İvme, bir sarkacın hareketinin bitiş noktalarında sıfırdır.

 

16. DALGALAR

* Dalgalar madde taşır

* Bir elektromanyetik dalga, içerisinden hareket edeceği ortama ihtiyaç duyar.

* Dalgalar enerjiye sahip değildir.

* Tüm dalgalar aynı yolla yayılır.

* Aynı ortamdaki büyük dalgalar küçük dalgalara göre daha hızlı yayılır.

* Işığın farklı renkleri farklı dalga türlerine karşılık gelir. 

* Parçacığa eşlik eden dalgalar(madde dalgaları) elektromanyetik dalgadır.

 

 

 

17. IŞIĞIN DALGA YAPISI

* Işık bir parçacıktır.

* Işık dalga ve parçacığın karışımıdır.

* Işık dalgaları ile radyo dalgaları aynı şey değildir.

* Kırılma sırasında ışığın özellikleri değişir.

* Işığın hızı ortama göre değişir.

* Işığın hızı azaltılabilir (arttırılabilir).

* Madde ile ışık etkileşmez.

* Işığın tüm renkleri birleştirildiğinde siyah renk elde edilir.

* Çift yarıkta girişim ışığın dalga tepesi ve çukurunu gösterir.

* Dalga tepesinde ışık, dalga çukurunda karanlık vardır.

* Kırılma sırasında, ışığın frekansı (rengi) değişir.

* Kırılma ışığın doğrultu değiştirmesidir.


Yazının Kaynağı : www.dersfizik.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=10744
2018-2019 yıllık plan, zümre Fizik, Matematik, Ede