Fizikte kavram yanılgıları -7

Yazan : hakan


18. MICHELSON-MORLEY DENEYİ

* Deneyin başarısız olması hatalı olduğunun göstergesidir.

* Işığı bir ortamın iletmesi gerektiğinden esir (eter) vardır.

* Evren esir (eter) denilen bir madde ile doludur.

19. ÖZEL GÖRELİLİK

* Uzunluk ve zaman değişimleri sadece görünürdedir (gerçekte değişmez).

* Zaman mutlaktır.

* Uzunluk ve zaman sadece bir gözlemci için değişir.

* Zaman genişlemesi 2 farklı çerçevedeki 2 saati ifade eder.

* Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması deneysel olarak henüz ispatlanmamıştır.

* Kütle hıza bağlı olarak artar.

* Maddesel parçaçıklar ışık hızına ulaşabilir.

 

 

 

18. ELEKTRİKSEL ALANLAR VE KUVVETLER

* Hareket halindeki yüklü bir parçacık ivmelenirken daima bir alan çizgisini takip eder.

* Bir yüklü parçacık bir alan çizgisi üzerinde değilse, kuvveti hissetmez. 

* Alan çizgileri gerçektir.

* Coulomb yasası sürekli yük dağılımına sahip sistemlere de uygulanır.

* Yüklü bir cisim sadece tek tip yüke (Pozitif veya negatif) sahiptir.

* Elektriksel alan ve kuvvet aynıdır.

* Alan çizgileri bir yerde başlayıp başka bir yerde bitebilir.

* (Bir ortamda) Belirli sayıda alan çizgileri vardır.

* Bir yüklü cisim olmasa olmasa da, elektriskel alandaki her noktada kuvvet vardır.

* Alan çizgileri yüklü cisimlerin hareket yörüngeleridir.

* Elektriksel kuvvet yerçekimi kuvveti ile aynıdır.

* Alan çizgileri tam olarak pozitif yüklü cisimden negatif yüklü cisime doğrudur.

* Alan çizgileri sadece iki boyutlu çizilir.


Yazının Kaynağı : www.dersfizik.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=10745
2018-2019 yıllık plan, zümre Fizik, Matematik, Ede