Fizikte kavram yanılgıları -8

Yazan : hakan


20. MILLIKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ

* Yük değerleri süreklidir ve her değeri alabilir.

* Bir elektron, kütlesiz ve saf bir negatif yükten ibarettir.

* Yağ damlaları elektronlardır.

* Bilimsel yöntemler kusursuzdur ve sonuçları kesin doğrudur.

* Bilim adamları deney yaparken daima hata yaparlar.

* Bir elektronun sahip olduğu yük miktarı, doğadaki en küçük yük miktarıdır.

 

21. EŞ POTANSİYELLER VE ALANLAR

* Gerilim bir devrede akar.

* Elektriksek alan ile gerilimden bağımsızdır.

* Gerilim enerjidir.

* Eş potansiyel eşit (düzgün) alan anlamındadır.

* Yüksek gerilim kendine zarar verir.

* Yüklü bir cismi eş potansiyel alandan hareket ettirmek için iş yapmak gerekir.

* Yüklü cisimler kendi kendilerine hareket eder.

22. POTANSİYEL FARKI (GERİLİM) VE SIĞA

* Bir kondansatör ile bir pil aynı prensiple çalışır.

* Bir kondansatörün sadece levhaları arasında potansiyel farkı vardır, iç bölgelerde yoktur.

* Yüklü cisimler; cam gibi dielektrik içerisinde akarlar.

* Bir kondansatörü yüklemek için iş yapmak gerekmez.

* Bir kondansatör için daima iki farklı iletkene ihtiyaç vardır.

* Bir kondansatör sisteminin toplam yükü sıfırdan büyüktür.

* Bir kondansatörün sığası yük miktarına bağlıdır.

* Kondansatörün pozitif (negatif) yüklü levhasının üzerinde sadece pozitif (negatif) yük vardır.

* Yüklü cisimler kondansatör içerisinde akarlar.

 


Yazının Kaynağı : www.dersfizik.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=10746
2018-2019 yıllık plan, zümre Fizik, Matematik, Ede