Fizikte kavram yanılgıları -9

Yazan : hakan


23. DOĞRU AKIM DEVRELERİ

* Dirençler yük tüketir.

* Yüklü tanecikler direnç üzerinden geçerken yavaşlar.

* Akım ile gerilim aynı şeydir.

* Bir pilin içerisinden akım geçmez.

* Büyük cisimler büyük dirence sahiptir.

* Bir devrede akım geçmesi için kapalı bir ilmek halinde olması gerekmez.

* Akım devreden geçerken tüketilir.

* İletkenlerin direnci yoktur.

* Paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncin değeri en büyük direncin değerinden büyüktür.

* Akım yük fazlalığıdır.

* Devreden geçen akım pilden çıkar.

* Büyük piller daha büyük gerilim uygular.

* Güç ve enerji aynıdır.

* Piller sadece enerji üretir.

 

24. MAGNETİK ALANLAR

* Kuzey ve güney kutup, pozitif ve negatif yük ile aynıdır.

* Magnetik alan çizgileri bir kutuptan çıkar diğer kutuptan sona erer.

* Kutuplar izole edilebilir.

* Akı alan çizgileri ile aynıdır.

* Akı, gerçekte magnetik alan çizgilerinin akışıdır.

* Magnetik alanlar elektriksel alanlarla aynıdır.

* Hareketsiz yüklü cisimleri magnetik kuvvet hareket ettirir.

* Mıknatıslardaki magnetik alanların kaynağı yüklü tanecikler değildir.

* Magnetik alan çizgileri iki boyutlu çizilebilir.

* Magnetik alan çizgileri insnaları yerküre üzerinde tutar.

* Yüklü cisimler serbest bırakıldığında bir mıknatısın kutuplarına doğru hareket eder.

 

25. ELEKTROMAGNETİK İNDÜKSİYON

* Elektrik (enerjisi) üretmek için iş yapmak gerekmez.

* Elektrik (enerjisi) üretilirken sadece mıknatıslar hareket ettirilir.

* Gerilim sadece kapalı bir devrede olur.

* Değişmeyen magnetik akı indüklenmiş e.m.k.’ ne sebep olur.

* Tüm elektrik alanlar pozitif (+) yüklü cisimlerden başlar ve negatif (-) yüklü cisimlerde son bulur.

* Barajlardaki su elektrik (enerjisine) neden olur.


Yazının Kaynağı : www.dersfizik.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=10747
2018-2019 yıllık plan, zümre Fizik, Matematik, Ede