Fizikte kavram yanılgıları -10

Yazan : hakan


26. alterNATİF AKIM

* Yüklü cisimler devre etrafındaki tüm yönlerde hareket eder.

* Gerilim ve akım, doğru akım devrelerindeki gibi, sabit kalır.

* Bir transformatörde enerji kaybolmaz.

* Yükseltici bir transformatör daha düşük giriş enerjisine karşın size fazladan bir enerji verir.

* Transformatörler doğru akım gerilimini değiştirmek için de kullanılabilir.

* Elektrik şirketleri (evinizdeki akımlar için) elektron üretir.

 

27. DALGA PARÇACIK İKİLEMİ

* Işık sadece dalga ya da parçacık halinde olabilir.

* Işık, herhangi bir andaki bir noktada parçacık şeklinde olabilirken başka bir noktada dalga şeklinde olabilir.

* Parçacıklar dalga özelliklerine sahip olamaz.

* Dalgalar parçacık özelliklerine sahip olamaz.

* Her bir parçacığın konumu kesin olarak ölçülebilir.

* Bir foton, içerisinde dalga bulunan parçacıktır.

* Yüksek frekansa sahip fotonlar düşük frekansa sahip fotonlardan daha büyüktür.

* Tüm fotonlar aynı enerjiye sahiptir.

* Şiddet bir fotonun genliğinin daha büyük olması anlamındadır.

* Belirsizlik ilkesi ölçüm araçlarının sınırlılıklarından kaynaklanır.

28. ATOM MODELLERİ

* Elektronlar istedikleri herhangi bir orbitalde bulunabilir.

* Hidrojen tipik bir atomdur.

* Dalga fonksiyonu bir elektronun yörüngesini tanımlar.

* Elektronlar fiziksel olarak protonlardan (nötronlardan) daha büyüktür.

* Sadece elektronlar temel parçacıklardır.

* protonlar (nötronlar) temel parçacıklardır.

* Fizikçiler atom için (atomun tüm özelliklerini açıklayan) “mükemmel” atom modeline sahiptir.

* Sadece tek bir atom modeli vardır.

* Atomda çekirdek etrafında dolanan elektronlar, Güneş etrafında dolanan gezegenler gibidir.

29. ELEKTROSTATİK

* Statik elektrik durgun elektriktir.

* Statik elektrik sürtünme ile oluşur.

* Statik elektrik elektronlardan oluşur.

* Nötr cisimlerde yük yoktur.

* Bir kondansatörü yüklemek ona yük doldurmak anlamındadır.

* Bulutlar birbirlerine sürtünerek yüklenirler.

* Yükler; ‘artı yük’ ve ‘eksi yük’ olarak adlandırılır.

* Piller yük depo ederler.

* Elektriksel olarak yüklü parçacıklar devreden akar.


Yazının Kaynağı : www.dersfizik.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=10748
2018-2019 yıllık plan, zümre Fizik, Matematik, Ede