Fizikte kavram yanılgıları -11

Yazan : hakan


30. ELEKTRİK

 

* Elektrik, fiziksel bir büyüklüktür.

* Elektrik bir enerji türüdür.

* Elektronlar devrede yaklaşık ışık hızı ile hareket eder.

* Piller ve jeneratörler elektrik üretir.

* Statik elektrik, elektrik akımının tersidir.

* Atomlar, eşit sayıda proton ve elektron’a sahiptir.

* İletkenler, içerisinde yüklü parçacıkların geçmesine izin verir.

31. ELEKTRİK AKIMI

* Akımın yönü negatiften pozitife doğrudur.

* Elektrik akımı, enerji akışıdır.

* Elektrik akımı olduğu sürece, elektronlar bir atomdan diğerine atlar.

* Elektriksel enerji devreden akar.

* Elektriksel güç, jeneratörden kullanıcıya doğru akar.

* Elektrik akımı, elektrik kablosunun dış yüzeyinden akar.

 

32. ...

* Gazların hacimleri yoktur.

* Modern fizik ve klasik fizik yasaları farklıdır.

* Klasik fizik yasalarının yerini modern fizik yasaları almıştır.

* Compton olayı kullanılarak foton ile atom (foton ile atoma bağlı elektron) etkileşimi de açıklanabilir.

* Yıldız ve gezegen aynı şeydir.

Prof Dr. Bilal GÜNEŞ


Yazının Kaynağı : www.dersfizik.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=10749
2018-2019 yıllık plan, zümre Fizik, Matematik, Ede